O Z V U Č E N Í - O S V Ě T L E N Í P R O J E K C E - P Ó D I A N Á B Y T E K - D E K O R A C E U M Ě L C I - P R O G R A M Y P R O S T O R Y
© Agentura CEZAA, s.r.o., Na Košince 2175/8, Praha 8, 180 00
Domů Služby Akční balíčky Půjčovna Galerie Kontakt
2015

Galerie námi realizovaných akcí

malá ukázka z let 2006-2015

Konference

technická podpora při organizaci a zajištění konferencí
více info

Firemní akce a večírky

dodání kompletní techniky při realizaci firemních akcí, večírků, párty
více info

Promo akce

realizace, zajištění promo týmu, techniky, tisk a výroba materiálů
více info

Společenské akce

organizace, AV technika, program a mnoho dalšího
více info

Veletrhy a výstavy

dodání prezentační techniky, zázemí, vybavení
více info

Sportovní a firemní dny

zajištění technické a produkční podpory, sportovních a zábavních aktivit, programu apod.
více info

Dekorace

scény, pódia, prostorové dekorace, tématické akce
více info Galerie
O Z V U Č E N Í - O S V Ě T L E N Í P R O J E K C E - P Ó D I A N Á B Y T E K - D E K O R A C E U M Ě L C I - P R O G R A M Y P R O S T O R Y
© Agentura CEZAA, s.r.o., Na Košince 2175/8, Praha 8, 180 00
2015

Galerie námi realizovaných akcí

malá ukázka z let 2006-2015
Menu

Konference

technická podpora při organizaci a zajištění konferencí
více info

Firemní akce a večírky

dodání kompletní techniky při realizaci firemních akcí, večírků, párty
více info

Promo akce

realizace, zajištění promo týmu, techniky, tisk a výroba materiálů 
více info

Společenské akce

organizace, AV technika, program a mnoho dalšího
více info

Veletrhy a výstavy

dodání prezentační techniky, zázemí, vybavení
více info

Sportovní a firemní

dny

zajištění technické a produkční podpory, sportovních a zábavních aktivit, programu apod.
více info

Dekorace

scény, pódia, prostorové dekorace, tématické akce
více info